Schalloten a Knueweleck

Nodeems mir matt den Ennen ugefaang haaten war et ee logesche Schrett och iwert d’Schalloten- an d’Knuewelecksproduktioun nozedenken. Während den Ubau an d’Handhabung vun de Schalloten ähnlech wéi bei den Ennen as, sou handelt et sech bei dem Knuewelck dach em eng speziell Kultur. De Knueweleck gett net am Fréijoer geséint, mee am spéiden Hierscht oder direkt nom Wanter gin d’Knueweleckszéiwen geplanzt. D’Recolte vun dem Knueweleck as schons méi fréi – am Juli. Ähnlech wéi d’Ennen an d’Schalloten bidde mir Iech de Knueweleck ab der Recolte, an iwert de ganze Wanter un.